Wybory do Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego

W dniu 14 czerwca odbyły się wybory do Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego. Chęć kandydowania do Rady zgłosiło 16 uczniów.

Ośmiu uczniów z największą liczbą głosów zostało wybranych do Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020, są to:

  1. Bartosz Nowak – 34 głosy
  2. Anna Szydłowska – 26 głosów
  3. Natalia Tokarska – 26 głosów
  4. Amelia Klimas – 18 głosów
  5. Piotr Suliga – 15 głosów
  6. Julia Lesiak – 13 głosów 
  7. Jakub Popczyk – 13 głosów
  8. Patryk Krzysztofik – 10 głosów

Gratulujemy i życzymy wielu ciekawych pomysłów w przyszłym roku szkolnym.