Wystawa z okazji Dnia Dziecka

     Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 r. w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ.

 

W Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca.

 

W związku z tym zachęciłam uczniów i nauczycieli do „podzielenia się swoim wyglądem” z dzieciństwa.

 

Każdy, kto chciał pochwalić się jak wyglądał „gdy był mały” przyniósł przynajmniej 1 zdjęcie, które zostało wyeksponowane na szkolnej gazetce.