Plan Lekcji

ważny od 5 września 2018 r.

 

DzieńLp.Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII
Pon1.religia ed. w.ed. w.technikaj. polskiprzyrodamatemj. polski
2. ed. w. ed. w. ed. w. przyrodaj. angielskireligiaj. polskig – w
3. ed. w.ed. plast.ed. plast. j. angielski muzykamatem j. polskihistoria
4. w – f   j. angielskij. angielskimatemreligiag – wfizykaedb
5. ed. inf. religiareligiaw – fmatemj. polski j. niemieckifizyka
6.    religia w – fw – f chemiaj. niemiecki
7.     zaj. komp. wdżchemia
Wt1.ed. w.ed. w.ed. w.matemtechnj. angielski geografiaj. polski
2. ed. w.ed. w.ed. w. g – winformhistoriareligiaj. polski
3. ed. w.w – fw – fhistoriaj. angielskireligia j. polskimatem
4.ed. plast.j. angielskij. angielskij. polskij. polskimatemhistoriareligia
5. k. szach. k. szach.zaj. log.matemj. polski w – fw – f
6.     w – fw – f informj. niemiecki
7.       j. niemieckizrz
Śr1. j. angielskiw- fw – fprzyrodaj. polskimatem biologiaj. polski
2. ed. w. ed. w.ed. w. j. polskibiologiaprzyroda matemj. angielski
3. ed. w. ed. w. ed. w. muzyka historiaj. angielski j. polskimatem
4.ed. w. ed. w. ed. w. j. angielski w – fw – f chemiainform
5.  ed. inf. ed. inf. w – fplastykaj. polski j. angielskichemia
6.    muzyka fizykahistoria
7.       muzykafizyka
Czw1.j. angielskied. w.ed. w.matem j. polskitechn j. polskigeografia
2.ed. w. ed. w. ed. w.plast matemhistoria j. angielskij.polski
3. ed. w. ed. muz. ed. muz. j. polskigeogrj. angielskireligiamatem
4. w – f w – f w – fj. polski j. angielskimatemhistoriareligia
5. ed. muz.  w – freligiaj. polski matemj. angielski
6.   inform  j. polskiw – fw – f
7.       w – fw – f
Pt1.religiaed. w.ed. w. j. polskihistoriaj. polskimatemwos
2. w – f ed. w. ed. w.j. angielski g – wmatemgeografiawos
3. ed. w. ed. w. ed. w. w – fmatemplast j. angielskibiologia
4. ed. w. religiareligiamatemw – fw – f biologiaj. angielski
5.   zaj. log.religia j. polskiprzyroda g – wmatem
6.    wdż w – fw – f
7.      plastykawdż
8.