Plan Lekcji

ważny od 28 stycznia 2019 r.

 

DzieńLp.Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII
Pon1.j. ang. ed. w.ed. w.religiahistoriaj. polskimatemj. polski
2. religia ed. w. ed. w. matemj. ang.j. polskij. polskihistoria
3. ed. w.ed. w.ed. w. j. ang. religiaprzyroda j. polskig – w
4. ed. w.  ed. inf.ed. inf.przyrodaplastykamatemfizykaedb
5.k.szach.k.szach.zaj. log.w – fmatemg – w j. niem.fizyka
6.    techn chemiaj. niem.
7.     w – fchemia
Wt1.ed.plast.religiareligiaj. ang.geografiaj. polski j. polskimatem
2. ed. w.ed. w.ed. w. matemj. ang.religiahistoriaj. polski
3. ed. w.ed. w.ed. w.g – wmatemhistoriareligiaj. polski
4.ed. w.ed.plast.ed.plast.j. polskig – wj. ang.matemgeografia
5. w – f w – fw – fj. polskimatemg – wreligia
6.    w-f /       w-f/plast informj. niem.
7.       j. niem.zrz
Śr1.ed. w.ed. w.ed. w.matemtechnikaprzyroda w-f /j.ang.j. polski
2. ed. w. ed. w.ed. w. j.pol./plastmatemj. ang. biologiaw – f
3. ed. w. ed. w. ed. w. j. polski biologiamatemgeografiaj. ang.
4.ed. inf.j. ang.j. ang.historia j. polskij. polski plast/w-fchemia
5.  plast/w-fw – fw – fchemiamatem
6.    w – fw-f/plast/w-f j.ang./plastfizyka
7.       fizykainform
Czw1.ed. w.ed. w.ed. w.technika j. polskimatem j. ang.religia
2.ed. w. ed. w. ed. w.matem j. polskihistoriareligiaj. ang.
3. ed. w.w – fw – f j. ang.historiareligiamuzykamatem
4. j. ang.ed.muz.ed.muz.w-f / inf.religiaj.polskimatem/histhist/j.pol.
5.religiazaj. log. inf./j.pol.w – fw – fhist/matemj.pol./hist
6.   j. polski wdżinformw – fw – f
7.      j. polskiw – f
Pt1.ed.muz.j. ang.j. ang. j. polskiw – fw – fmatemwos
2. ed. w. ed. w. ed. w.muzykamatemj. ang.biologiawos
3. ed. w. ed. w. ed. w. przyrodaj. polskimatem j. ang.biologia
4. ed. w.w – fw – freligiaj. ang.przyrodaj. polskimatem
5. religia  religiaw – fmuzykaj. polski geografiaj. ang.
6.    informmuzyka d.zawod.w – f
7.      w – fd.zawod.
8.