Plan Lekcji

ważny od 2 września 2020r.

 

DzieńLp.Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII
Pon1.j. ang. zrzw – fplastykabiologiaj. polskij. niemiecki
2. ed. w.  ed. w. ed. w.j. polskij. ang.j. niemieckimatem
3. ed. w.ed. w.ed. w.religiaj. polskichemiawos
4. ed. muz  ed. muz.religiaj. ang.matemgeografiaj. polski
5.zaj. log.zaj. log. j. ang.w – fhistoriareligiafizyka
6.  religia fizykazaj. wych.
7.    w – fw – f
Wt1.zdwed. w.ed. w.zaj. wych.zaj. wych.biologiachemia
2. ed. w.ed. w.ed. w. j. polskitechnikahistoriamatem
3. ed. w.ed. w.ed. plast.przyrodamatemj. ang.j. polski
4.ed. w.j. ang.w – fmatemj. pol.zaj. wych.historia
5. religiareligiazrzw – fgeografiamatemj. ang.
6.    w-f j. polskireligia
7.     w – fw – f
Śr1.w – fw – fed. w.matemprzyroda w-f /j.ang.j. polski
2. ed. w. ed. w.ed. w. j.pol./plastj. ang. biologiaw – f
3. ed. w. ed. w. ed. w. j. polskimatemgeografiaj. ang.
4.ed. w.ed. inf.ed. muz.historiaj. polski plast/w-fchemia
5. j. ang.zdwzrz plast/w-fw – fchemiamatem
6.    w – fplast/w-f j.ang./plastfizyka
7.      fizykainform
Czw1.ed. w.ed. w.ed. w.technikamatem j. ang.religia
2.ed. w. ed. w. ed. w.matemhistoriareligiaj. ang.
3. ed. w.w – fw – f j. ang.religiamuzykamatem
4. j. ang.ed.muz.ed.muz.w-f / inf.j.polskimatem/histhist/j.pol.
5.religiazaj. log. inf./j.pol.w – fhist/matemj.pol./hist
6.   j. polskiinformw – fw – f
7.     j. polskiw – f
Pt1.ed.muz.j. ang.j. ang. j. polskiw – fmatemwos
2. ed. w. ed. w. ed. w.muzykaj. ang.biologiawos
3. ed. w. ed. w. ed. w. przyrodamatem j. ang.biologia
4. ed. w.w – fw – freligiaprzyrodaj. polskimatem
5. religia  religiaw – fj. polski geografiaj. ang.
6.    muzyka d.zawod.w – f
7.     w – fd.zawod.
8.