Plan Lekcji

ważny od 2 września 2021r.

 

DzieńLp.Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIIKlasa VIII
Pon1.j. ang.ed. inf.ed. w.w – fw – fj. polskibiologia
2. ed. w.  ed. w. ed. w.muzykamatematykaj. angielskij. polski
3. ed. w.ed. w.ed. w.przyrodaj. polskibiologiaj. angielski
4. ed. w.  j. ang.ed. infj. polskireligiahistoriamatematyka
5.ed. inf.religiareligiamatematykaj. angielskichemiaw – f
6.  wdżmuzyka w – ffizyka
7.    informatykazrz
Wt1.ed. w.w – fw – fmatematykaj. polskij. niemieckihistoria
2. ed. w.ed. w.ed. w. j. polskimatematykageografiaj. niemiecki
3. w – fed. w.ed. w.religiahistoriamatematykaj. polski
4.ed.plast.ed. w.ed. w.j. angielskizaj. wych.w – freligia
5. religiazrzj. ang.w – fw – fj. polskimatematyka
6.    plastyka religiawos
7.     muzykazaj. wych.
Śr1.ed. w.w – fw – ftechnikaj. polski biologiafizyka
2. ed. w. ed. w.ed. w. j. polskij. angielski fizykachemia
3. ed.muz. ed. w. ed. w.matematykageografiaj. angielskij. polski
4.zdwed. w.zrzhistoriabiologiaj. polskij. angielski
5.j. angielski w – fw – fhistoriamatematyka
6.    matematykaw – f
7.     w – finformatyka
Czw1.ed. w.ed.plast.ed.plast.w – fw – f j. niemieckij. polski
2.ed. w. ed. w. ed. w.przyrodamatematykaj. polskij. niemiecki
3. ed. w.ed. w.ed. w. j. polskitechnikamatematykageografia
4.w – freligiareligiaj. angielskij. polskigeografiamatematyka
5.religiaplastykahistoriafizykawos
6.   informatykawdżzaj. wych.w – f
7.     plastykareligia
Pt1.j. ang.w – fw – fmatematykareligiachemiahistoria
2. w – f ed.muz. ed.muz.religiaj. angielskimatematykaedb
3. ed. w. ed. w. ed. w.zaj. wych.j. polskireligiaj. angielski
4. ed. w.ed. w.ed. w.j. angielskimatematykaj. polskiw – f
5. zrzzdw j. ang.j. polskiinformatyka w – fchemia
6.    j. angielskij. polski
7.     zrzzrz
8.