Plan Lekcji

ważny od 1 września 2022r.

 

DzieńLp.Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIII
Pon

1.ed. inf.w – fw – ftechnikamatematykaj. polskihistoria
2. ed. w.  ed. w. ed. w.matematykaj. angielskihistoriaj. polski
3. ed. w.ed. w.ed. w.przyrodaj. polskij. angielskimatematyka
4.ed. w.ed. w.ed. inf.j. polskihistoriareligiaj. angielski
5.zdwj. ang.religiaw – fw – fmuzykafizyka
6.wdżplastyka zrzzaj. wych.
7.    religia
8.     rew. (W)
Wt

1.w – freligiaj. ang.j. polskitechnikabiologiaj. niemiecki
2.religiaed. w.ed. w. j. angielskimatematykatechnikaj. polski
3.ed. w.ed. w.ed. w.historiareligiaj. polskiwos
4.ed. w.ed. w.ed. w.religiaj. polskimatematykaw – f
5. ed. w.zrzzrzmatematykazaj. wych.w – fbiologia
6.zaj. log. gr. I   w – fw – fmatematyka
7.     informatyka
Śr1.ed. w.w – fw – fmuzykaj. angielski j. polskimatematyka
2. ed. w. ed. w.ed. w. j. polskimatematyka j. angielskigeografia
3. ed. w. ed. w. ed. w.matematykaj. polskigeografiaj. angielski
4.j. ang. zdwed. w.przyrodamuzykaw – fj. polski
5.zaj. log.zaj. log. w – fw – fmatematykachemia
6.    zaj. log.w – f
7.     zrz
Czw

1.ed. w.ed. w.ed. w.j. polskibiologiaw – fj. niemiecki
2.ed. w.ed. w.ed. w.j. angielskimatematykahistoriaj. polski
3. ed. w.ed. w.ed. w.matematykaj. polskij. angielskiw – f
4.w – freligiaj. angielskiplastykageografiaj. polskifizyka
5.zrzw – fw – finformatykawdżplastykahistoria
6.zaj. log. gr. II   matematykareligia
7.     dor. zaw.
8.     rew (W) 
Pt1.ed. w.ed. inf.ed. w.j. polskireligiaw – fchemia
2. ed. w.ed. w. ed. w.zaj. wych.j. polskireligiaj. angielski
3. j. ang.ed. w.ed. w.religiahistoriamatematykaj. polski
4.w – fed. w.religiaj. angielskiinformatykaj. polskiebd
5. religiaj. ang.zdww – fw – f zaj. wych.matematyka
6.    j. angielskiinformatykaw – f
7.     wos