Plan Lekcji

ważny od 31 stycznia 2022r.

 

DzieńLp.Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIIKlasa VIII
Pon

1.j. ang.zrzzrzw – fw – fj. polskibiologia
2. ed. w.  ed. w. ed. w.muzykaj. polskibiologiaj. angielski
3. ed. w.ed. w.ed. w.przyrodamatematykaj. angielskij. polski
4.w – f  j. ang.ed. w.j. polskimuzykahistoriamatematyka
5.ed. inf.religiareligiamatematykaj. ang./rew. (P)chemiaw – f
6.rew. (M)  religia w – ffizyka
7.    informatykazrz
8.    rew. (W) 
Wt

1.ed. w.w – fw – fmatematykaj. polskigeografiaj. niemiecki
2. ed. w.ed. w.ed. w. j. polskimatematykaj. niemieckiw – f
3. w – fed. w.ed. w.religiahistoriamatematykaj. polski
4.ed. plast.ed. w.ed. inf.j. angielskizaj. wych.w – freligia
5. religiaed. inf.j. ang.w – fw – fj. polskihistoria
6.zaj. log. zaj. log.    religiawos
7.     muzykazaj. wych.
8.     zrzwdż
Śr1.ed. w.ed. w. ed. w.technikaj. polski biologiafizyka
2. ed. w. ed. w.ed. w. j. polskij. angielski fizykachemia
3. ed. w. ed. w. ed. w.matematykatechnikaj. angielskij. polski
4.j. angielskiw – fw – fhistoriabiol. / rew. (P)j. polskimatematyka
5.rew. (M)  w – fw – fhistoriafizyka
6.    matematykaw – f
7.     w – finformatyka
Czw

1.ed. w.ed.plast.ed.plast.w – fw – f j. niemieckij. polski
2.ed. w. ed. w. ed. w.przyrodamatematykaj. polskij. niemiecki
3. ed. w.ed. w.ed. w. j. polskigeografiamatematykawos
4.w – freligiareligiaj. angielskij. polskigeografiamatematyka
5.zrzj. angielskireligiaplastykafizykageografia
6.   informatykareligiazaj. wych.w – f
7.     plastykareligia
8.     wdż 
Pt1.zdww – fw – fplastykamatematykaj. angielskihistoria
2. ed. w. ed.muz. ed.muz.matematykaj. angielskichemiaedb
3. ed. w. ed. w. ed. w.zaj. wych.j. polskimatematykaj. angielski
4. ed. muz.ed. w.ed. w.j. angielskihistoriaj. polskimatematyka
5. religiazdw j. angielskij. polskiinformatyka w – fchemia
6.    religiaj. polski
7.     doradz.. zaw.zrz
8.     rew. (W)doradz.. zaw.