Sprzątanie Świata

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku. W Polsce akcję zainicjowała w 1994 roku Mira Stanisławska-Meysztowicz.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Uczniowie naszej szkoły włączyli się aktywnie w akcję, której w tym roku przyświecało hasło „Nie ma śmieci – są surowce”.

Uzbieraliśmy i posegregowaliśmy 3 worki żółte, 2 zielone i 2 czarne. Może wydaje się, że to mało, ale należy zwrócić uwagę , iż sprzątaliśmy tylko okolicę szkoły.