Wielka Liga Czytelników

Uczniowie naszej szkoły rywalizowali w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Wielkiej Ligi Czytelników. Przeszli etap szkolny. Troje uczniów z najlepszymi wynikami w swojej grupie wiekowej, tworzyło drużynę na etapie powiatowym.

W grupie starszej Mistrzami Powiatu zostali Magdalena Sufin, Adrian Suliga i Bartosz Tokarski ( wszyscy z klasy VIII). W grupie młodszej tryumfowali Julia Lesiak i Jakub Matyga z klasy II oraz Jakub Popczyk z klasy IV.

Ilość punktów zdobytych przez grupę młodszych uczniów pozwoliła im wziąć udział w etapie wojewódzkim , który odbył się 28 marca 2019 roku W Kielcach.Godnie reprezentowali naszą szkołę. Niewielu punktów zabrakło, aby mogli wziąć udział  w finale ogólnopolskim.

Gratulujemy uczniom i cieszymy się, że doszli tak daleko. Doceniamy ich ogromny wysiłek i zaangażowanie. Rodzicom dziękujemy za pomoc w przygotowaniu dzieci do konkursu.

Wielka Liga Czytelników przyczyniła si,ę do popularyzacji czytelnictwa w naszej szkole.