Wieczór kolęd

Tradycyjnie, w druga niedzielę stycznia, wtedy gdy gra Wielka Orkiestra Świąteczne Pomocy, spotkaliśmy się w naszej szkole by śpiewać kolędy.
Było to już 19 takie spotkanie. Tym razem postawiliśmy na wspólny śpiew. Dla ułatwienia, by przybyli goście mogli w miarę możliwości aktywnie uczestniczyć w spotkaniu, Eryk Czyżewski przygotował prezentację ze wszystkimi potrzebnymi tekstami.
W przygotowaniu wieczoru bardzo aktywni byli uczniowie klasy V, którzy najpierw przedstawili Jasełka przygotowane pod okiem pani E. Frej – swojej wychowawczyni, a następnie każdą z kolęd krótko przedstawili, bo okazuje się, że większość naszych kolęd ma bardzo ciekawą historię.
Dwie godziny minęły nam bardzo szybko.