Wielki Quiz Historyczny „Gramy dla Niepodległej”

       Artur Czyżewski, Jakub Grzesik i Norbert Srokosz reprezentowali naszą szkołę w Wielkim Świętokrzyskim Quizie Historycznym „Gramy dla Niepodległej”, który odbył się w Domu Kultury we Włoszczowie w dniu 19 września.  

            Turniej składał się z dwóch części: w pierwszej uczniowie zmagali się z pytaniami dotyczącymi historii Polski i jej drogi do niepodległości, a w drugiej pytania dotyczyły członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ideą Quizu było zwiększenie świadomości obywatelskiej i historycznej młodych Polaków przy wykorzystaniu współczesnych zdobyczy technologicznych, a  organizatorem – wojewoda świętokrzyski  Agata Wojtyszek w ramach Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017-2022.